هم‌زمان با روز جهانی صلح، رییس شورای عالی صلح افغانستان می گوید که جنگ را راه حل مشکلات این کشور نیست. او با تاکید گفت که “نه حکومت افغانستان و نه مخالفان مسلح آن می‌توانند از طریق جنگ به پیروزی برسند.”

محمد کریم خلیلی رییس شورای عالی صلح افغانستان در مراسمی به همین مناسبت یک بار دیگر از طالبان خواست که از جنگ دست برداشته و با حکومت این کشور صلح کنند.

آقای خلیلی گفت که شرایط در این کشور تغییر کرده و “طالبان اگر تصور می‌کنند که می‌توانند از طریق جنگ به امارت اسلامی برسند، به بیراهه رفته‌اند.”

صلح عزت‌مندانه

رییس شورای عالی صلح افغانستان از همه گروه‌های مسلح مخالف حکومت این کشور خواست تا برای رسیدن به صلحی عزت‌مندانه با حکومت این کشور وارد گفت‌و‌گو شوند.

taliban3
محمد کریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح افغانستان از طالبان خواست که از جنگ دست برداشته و با حکومت این کشور صلح کنند

او افزود “در یک تفاهم عادلانه، نه تسلیمی طرف درگیر با دولت را می‌خواهیم و نه ذلت‌شان را.”

آقای خلیلی، صلح در افغانستان را نیازی جدی و اساسی برای مردم این کشور دانست اما تاکید کرد که صلح، یک روند دراز مدت است و نباید از شورای عالی صلح این کشور انتظار معجزه داشت.”

تداوم جنگ

داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی افغانستان نیز بر دو طرفه بودن روند صلح تاکید کرد و گفت “تا زمانی که راه حل سیاسی پیدا نشود، جنگ در افغانستان ادامه خواهد یافت. دولت معتقد به این نیست که جنگ را از راه جنگ پایان دهد، اما اگر زمانی هم که پیام آور صلح انفجار کند، شرایط را متغیر می‌سازد.”

dr-abdullah
داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی افغانستان

در یک سال اخیر گزارش‌هایی منتشر شده است که مقامات روسی به دلیل نگرانی از تهدید گروه داعش، با طالبان ارتباط برقرار کرده‌اند.

رییس اجرایی افغانستان در این رابطه گفت که راه مبارزه با یک گروه تروریستی، تقویت گروه تروریستی دیگر نیست.