یک زن و شوهر در میدان هوایی هرات به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند. مقامات امنیتی در هرات گفته اند که این زن و شوهر به اتهام قاچاق 6 کیلوگرام مواد مخدر دست گیر شده اند.

محمد ناصر نیکنام فرمانده پولیس مرزی در فرودگاه هرات به رادیو آزادی گفته که مواد مخدر در کیف های این دو جابه جا شده بود.

arrested