مقامات ارشد حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار می گویند که در صورت حضور در کابینه حکومت وحدت ملی، خواهان حضور در پست های “محسوس و مشهود” مانند وزارت های کلیدی هستند.

محمد امین کریم نماینده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در کابل به خبرنامه می گوید که بر اساس ماده سیزدهم موافقت نامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی، این حزب می خواهد تا در روزهای آینده مذاکراتی را در مورد حضور و یا عدم حضور نمایندگانش در کابینه حکومت افغانستان آغاز نماید.

بر اساس ماده سیزدهم موافقت نامه صلح با حزب اسلامی که در ماه میزان سال گذشته خورشیدی، از سوی رییس جمهور و گلبدین حکمت یار به امضا رسید، حکومت افغانستان تعهد کرده که “شرایط لازم را برای حضور و مشارکت حزب اسلامی افغانستان در نهادهای دولتی مطابق با قانون اساسی فراهم سازد.”

hekmatyar-3
موافقت نامه صلح با حزب اسلامی که در ماه میزان سال گذشته خورشیدی، از سوی رییس جمهور و گلبدین حکمت یار به امضا رسید

دو گزینه

آقای کریم می گوید که این حزب دو گزینه در پیش رو دارد. اول حضور محسوس و مشهود در کابینه و دوم عدم شرکت در حکومت که در آن صورت، حزب اسلامی به حضور سیاسی خود به عنوان یک حزب سیاسی در افغانستان ادامه خواهد داد.

نماینده حزب اسلامی می افزاید که این حزب علاقه ای به حضور سمبلیک در نظام ندارد و اگر حکومت پست هایی را به این حزب پیشنهاد کند که ” محسوس و مشهود” باشد، حاضر هستیم تا در بدنه حکومت حضور داشته باشیم.”

آقای کریم در پاسخ به این سوال خبرنگار خبرنامه که آیا منظور او از پست های محسوس و مشهود، شامل وزارت های کلیدی از جمله نهادهای امنیتی افغانستان نیز می شود، می گوید ” بله، وزارت های امنیتی نیز از پست های محسوس و کلیدی هستند.”

شاه حسین مرتضوی، سخن‌گوی رییس‌جمهور افغانستان
شاه حسین مرتضوی، از سخن‌گویان رییس‌جمهور افغانستان

ورود گلبدین حکمتیار

در حالی که حکومت افغانستان سه روز قبل از حزب اسلامی خواست تا زمان آمدن گلبدین حکمتیار به کابل را اعلام کند، مقامات حزب اسلامی می گویند بعد از عملی شدن تعهدات حکومت در موافقت نامه صلح، تاریخ ورود او به کابل از سوی این حزب اعلام خواهد شد.

شاه حسین مرتضوی معاون سخن گوی حکومت افغانستان گفته بود که تا 15 روز دیگر، تمام تعهدات صورت گرفته از جانب حکومت اجرایی خواهد شد.

آقای کریم می گوید که رهبر حزب اسلامی آماده ورود به کابل است اما پس از اجرایی شدن تعهدات حکومت افغانستان در مدت ذکر شده، تاریخ دقیق ورود او نیز مشخص خواهد شد.