رییس جمهور افغانستان در اقدامی تازه و به منظور پیش برد بهتر روند صلح، یکی از مشاورین خود را به ریاست دارالانشای این شورا منصوب کرده است. در عین حال معاون سخن گوی ریاست جمهوری از پیشرفت ها در  اجرایی شدن تعهدات صورت گرفته در موافقت نامه صلح با حزب اسلامی خبر می دهد و می گوید که حکومت افغانستان در انتظار ورود گلبدین حکمتیار به کابل است.

رییس جدید دارالانشای شورای عالی صلح

محمد اکرم اخپلواک مشاور رییس جمهور افغانستان به عنوان رییس جدید دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان مقرر شد.

شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در کنفرانس خبری امروز در کابل گفت که آقای اخپلواک با حفظ سمت کنونِی، وظیفه ریاست دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان را نیز برعهده خواهد داشت.

Akram khpalwak
محمد اکرم اخپلواک مشاور رییس جمهور افغانستان به عنوان رییس جدید دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان مقرر شد

به گفته آقای مرتضوی رییس دارالانشای شورای عالی صلح علاوه بر پیش برد امور مربوط به این شورا، در جلسات کابینه و شورای امنیت ملی افغانستان نیز شرکت خواهد داشت.

با آن که نسبت به موثر بودن این شورا در پیش برد گفتگوهای صلح شک و تردیدهایی وجود دارد اما معاون سخن گوی ریاست جمهوری افغانستان می گوید که “رسیدن به صلح با عزت از اولویت های این کشور است که این امر از طریق شورای عالی صلح صورت خواهد گرفت.”

آقای مرتضوی می افزاید که با تغییر در ریاست دارالانشای شورای عالی صلح، ظرفیت های این شورا افزایش یافته و فعالیت های آن موثرتر از قبل خواهد بود.

در انتظار ورود حکمتیار

معاون سخن گوی ریاست جمهوری افغانستان از حزب اسلامی می خواهد که زمان آمدن گلبدین حکمتیار به کابل را اعلام نماید.

شاه حسین مرتضوی، سخن‌گوی رییس‌جمهور افغانستان
شاه حسین مرتضوی، سخن‌گوی رییس‌جمهور افغانستان

شاه حسین مرتضوی از آمادگی کامل حکومت افغانستان برای اجرایی ساختن تعهداتش در موافقت نامه صلح با حکمتیار خبر داده و می گوید که حکومت افغانستان آمادگی دارد تا 15 روز دیگر، تمام تعهداتش در این موافقت نامه را اجرایی سازد.

او هم چنین افزود که بر اساس موافقت نامه صلح با حزب اسلامی، بخشی از زندانیان وابسته به حزب اسلامی در هفته آینده از سوی حکومت افغانستان آزاد خواهند شد.

با این حال او از حزب اسلامی خواست تا زمان آمدن رهبر این حزب را مشخص نماید.