سارا فیضی

رهبران دارای هوش هیجانی بالا، این ۱۰ کار را هرگز انجام نمی‌دهند!

از نظر رهبران دارای هوش هیجانی بالا، احساسات منفی مانند ترس، گناه، شرم، ناامیدی، یاس، قربانی شدن و دلسردی را می‌توان با اهداف و خواسته‌هایی که دارند به تعادل رساند.…