مسوولان محلی هرات می‌گویند که از نیمه‌های شب گذشته (دوشنبه، 8 ثور) شیوع آفت ملخ در بعضی از ساحات مسکونی شهر و بعضی از ولسوالی های این ولایت دیده شده است.

دفتر مطبوعاتی مقام ولایت هرات امروز (سه‌شنبه، ۹ثور) در یک خبرنامه گفته است که بر اساس سروی های ابتدایی، “این ملخ ها از نوع محلی یا بومی بوده و خسارات ناشی از این آفت بسیار اندک پیش بینی می گردد.”

خبرنامه

در این خبرنامه آمده است که به اساس گزارش های واصله از سطح ولسوالی ها، تا اکنون هجوم ملخ ها خسارتی به ساحات زراعتی وارد نکرده است.

گفتنی است که شیوع آفت ملخ باعث نگرانی دهاقین و شهروندان ولایت هرات شده است.