روایت زنده

توضیحات

اسدالله خالد گزارش های نشر شده ابتلایش به ویروس کرونا را رد کرد

اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع می گوید گزارش های نشر شده مبنی بر ابتلای او به ویروس کرونا حقیقت ندارد. آقای خالد امروز چهارشنبه (31ثور) در پیام ویدیویی گفته است…