کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که روند بازشماری آرا در 9 ولایت به دلیل مخالفت حامیان بعضی دسته های انتخاباتی آغاز نشده است.

کمیسیون انتخابات امروز چهارشنبه(22عقرب) در یک خبرنامه گفته است که روند بازشماری و تفتیش آرا در 25 ولایت جریان دارد و تا اکنون بازشماری و تفتیش تعداد 915 محل پایان یافته است.

این کمیسیون افزوده است که بر بنیاد گزارش های محلی، روند بازشماری، تفتیش و ابطال آرای 4 ولایت تکمیل گردیده، اما این روند در 9 ولایت به دلیل مداخلات حامیان بعضی ستادهای انتخاباتی آغاز نشده است.

election

کمیسیون انتخابات بار دیگر از تمام ستاد‌های انتخاباتی و جوانب ذیدخل در انتخابات خواسته است که با این کمیسیون مطابق قانون، لوایح و طرزالعمل ها همکاری کرده و بگذارند فرایند باقی مانده به گونه شفاف و بی‌طرفانه تکمیل شود.

این گفته های کمیسیون انتخابات در حالی مطرح شده که قرار است طبق تقویم تغییر یافته این نهاد، فردا ۲۳ عقرب، نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری اعلان شود، اما روز گذشته حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون انتخابات گفت که نگرانی هایی وجود دارد نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ تعیین شده اعلان نشود.