وزارت دفاع امریکا(پنتاگون) در یک گزارش تازه به کنگره این کشور در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان تأکید کرده که حتی در صورت توافق صلح با طالبان، برای مبارزه با گروه‌های هراس‌افگن به شمول القاعده، نیاز به حضور یک نیروی قدرت‌مند در افغانستان است.

در بخشی از این گزارش ۸۴ صفحه‌ای آمده ‌است: “حتا اگر یک راه حل سیاسی موفقیت آمیز با طالبان از گفتگوها به‌دست بیاید، القاعده، شاخه خراسان داعش و شمار نامشخص طالبان تندرو، یک تهدید قابل توجه را به حکومت و شهروندان افغانستان و نیز امریکا و همکاران ایتلافی‌اش، خواهند ماند”.

این گزارش ادامه داده است: “این تهدید پایدار هراس‌افگنانه به حفظ یک ظرفیت سریع ضد هراس‌افگنی امریکا، جامعه جهانی و نیروهای امنیتی افغانستان درآینده، نیاز خواهد داشت”.

در این گزارش اشاره شده که گروه داعش در شش ماه گذشته در بخش‌هایی از افغانستان در حال پیشروی بوده است.

pentagon

به گزارش وزارت دفاع امریکا، داعش می‌خواهد که به تهدیدی نه تنها برای افغانستان، بلکه برای امریکا مبدل شود؛ همانند شبکه حقانی، القاعده و تحریک طالبان پاکستان.

در این گزارش تأکید شده که داعش در تلاش راه‌اندازی حملات نیرومند تروریستی است و به حمله اخیر این گروه که در بیستم ماه اپریل سال روان میلادی بر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در کابل راه‌اندازی شد، اشاره شده‌است.

این در حالی است که در این گزارش نیز آمده ‌است که حملات با تهدیدات بالا در کل در افغانستان نسبت به سال گذشته، کاهش یافته‌اند.

وزارت دفاع امریکا(پنتاگون) در یک گزارش تازه به کنگره این کشور در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان تأکید کرده که حتی در صورت توافق صلح با طالبان، برای مبارزه با گروه‌های هراس‌افگن به شمول القاعده، نیاز به حضور یک نیروی قدرت‌مند در افغانستان است.

در بخشی از این گزارش ۸۴ صفحه‌ای آمده ‌است: “حتا اگر یک راه حل سیاسی موفقیت آمیز با طالبان از گفتگوها به‌دست بیاید، القاعده، شاخه خراسان داعش و شمار نامشخص طالبان تندرو، یک تهدید قابل توجه را به حکومت و شهروندان افغانستان و نیز امریکا و همکاران ایتلافی‌اش، خواهند ماند”.

این گزارش ادامه داده است: “این تهدید پایدار هراس‌افگنانه به حفظ یک ظرفیت سریع ضد هراس‌افگنی امریکا، جامعه جهانی و نیروهای امنیتی افغانستان درآینده، نیاز خواهد داشت”.

در این گزارش اشاره شده که گروه داعش در شش ماه گذشته در بخش‌هایی از افغانستان در حال پیشروی بوده است.

به گزارش وزارت دفاع امریکا، داعش می‌خواهد که به تهدیدی نه تنها برای افغانستان، بلکه برای امریکا مبدل شود؛ همانند شبکه حقانی، القاعده و تحریک طالبان پاکستان.

در این گزارش تأکید شده که داعش در تلاش راه‌اندازی حملات نیرومند تروریستی است و به حمله اخیر این گروه که در بیستم ماه اپریل سال روان میلادی بر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در کابل راه‌اندازی شد، اشاره شده‌است.

این در حالی است که در این گزارش نیز آمده ‌است که حملات با تهدیدات بالا در کل در افغانستان نسبت به سال گذشته، کاهش یافته‌اند.