شرکت برشنا اعلام کرده است که عبدالرئوف ابراهیمی، رییس پیشین مجلس نمایندگان و شماری دیگری از نمایندگان این مجلس پول صرفیه برق‌شان را نپرداخته‌اند.

photo_2019-06-10_16-34-53

این شرکت امروز دوشنبه(20جوزا) لیست مقروضین بزرگ خود را منتشر کرده که در آن نام شماری از اعضای مجلس نمایندگان به شمول رییس پیشین این مجلس دیده می‌شود.

در لیست نشرشده از سوی شرکت برشنا، عبدالرئوف ابراهیمی رییس پیشین مجلس نمایندگان، بیدار زازی، عبدالرحیم ایوبی و عبدالظاهر سالنگی، دیگر نمایندگان این مجلس از پول صرفیه برق‌شان بده‌کار اند.

در این لیست نام حاجی موسی، فرمانده جهادی و حاجی اختر نورزی، متنفذ قومی نیز دیده می‌شود.

پیش از این نیز شرکت برشنا لیست شماری دیگر از مقامات بلندپایه حکومتی را به نشر سپرده بود که پول صرفیه برق‌شان را نپرداخته‌اند.