مقام های امنیتی از کشف یک ذخیره‌گاه مهمات و مواد انفجاری در ولایت ارزگان خبر داده اند.

photo_2019-05-04_16-41-51

وزارت داخله امروز شنبه (14ثور) گفته که در نتیجه عملیات کشفی نیروهای پولیس، در روستای سرخم مربوط شهر ترینکوت مرکز ولایت ارزگان، یک مخفی‌گاه مواد انفجاری کشف گردیده است.

وزارت داخله افزوده که از این ذخیره گاه 12 بشکه مواد انفجاری، 5 فیر مرمی مزائیل، 27 فیر مرمی راکت، 22 فیر مرمی هاوان و مقداری وسایل انفجاری بدست نیروهای پولیس افتاده است.