محمد اشرف غنی رییس جمهور می گوید در پنج‌ماه آینده روی مدیریت آب‌ها توجه اساسی صورت می گیرد و تمرکز بیشتر بالای حوزه‌ی آبی جنوب‌غرب کشور معطوف خواهد شد.

ghani 2

آقای غنی صبح امروز شنبه (14ثور) در دیدار با نمایندگان مردم هرات در لویه جرگۀ مشورتی صلح گفت که شما سفیران صلح هستید و پیام صلح را به ولایت هرات برسانید.

او افزود که کار روی پروژه‌ها به سرعت جریان دارد، اما پروژه‌های که به دلیل انحصار قراردادی‌ها و فساد تا اکنون متوقف اند، لغو خواهند شد و خواسته ‌های صنعت‌کاران هرات در صدر برنامه‌های حکومت قرار دارد.