حسینه صافی، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که کندن‌کاری قانونی ساحات باستانی در ۸ ولایت کشور آغاز شده است.

خانم صافی امروز سه شنبه (27حمل) در کنفرانس خبری در کابل گفت وزارت اطلاعات وفرهنگ از طریق عواید برگزاری نمایش‌گاه ها مبلغ 53هزار دالر امریکایی و از فروش تکت های داخلی موزیم ملی بیش از 26هزار  افغانی را به حساب دولت انتقال داده است.

صافی افزود که ۴۴ آبده تاریخی سروی شده و برای ۲۹ آبده پروژه ساخته شده و همچنان ۹۷ آبده تاریخی در مرکز و ولایات تثبیت، تسجیل ونام‌گذاری شده اند.

hasina safi

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ با بیان اینکه در آرشیف ملی 21 هزار 631  نسخه خطی دیجیتل شده، اصافه کرد که در سال جاری 45هزار نسخه خطی دیجیتل خواهد شد.

به گفته خانم صافی، قلعه شاه علم خان و حوض حقینی در ولایت زابل و زیارت سبزعلی در ولایت لوگر، در سال پیشرو ترمیم می گردند و کار دیوار احاطوی منارهای غزنی و فاز دوم سراج قلعه و بازسازی باقی مانده قصر سراج العماره، ادامه خواهد یافت.