برخی از اعضای شورای ولایتی بادغیس هشدار می دهند در صورتی که نبرد میان نیروهای امنیتی و طالبان در بالامرغاب به شب کشیده شود، این ولسوالی به دست طالبان سقوط خواهد کرد.

mod

محمد ناصر نظری عضو شورای ولایتی بادغیس در صحبت به خبرنامه گفت که تاهنوز ولسوالی در محاصره طالبان قرار دارد و تنها ساختمان فرماندهی پولیس و کندک لوا در اختیار نیروهای امنیتی می باشد.

آقای نظری گفت در صورتی که این نبرد به شب کشانیده شود این ولسوالی سقوط می کند و یک فاجعه انسانی رخ می دهد.

در همین حال بی بی سی فارسی به نقل از عبدالوارث شیرزاد ولسوال بالامرغاب گزارش داده که در این حمله شورشیان دست‌کم ۳۵ نظامی افغان کشته و به همین تعداد افراد زخمی یا اسیر شده اند.