وزارت خارجه افغانستان گفته است که مبلغ یک میلیون دالر از سوی سفیر این کشور در ترکیه به حساب بانکی سازمان ملل به خاطر کمک به پناهندگان فلسطینی انتقال داده شده است.

صلاح الدین ربانی، سرپرست وزارت خارجه افغانستان این مطلب را در دیدار با پیری کروهنبهول، کمیسار عمومی دفتر سازمان ملل برای کمک به پناهندگان فلسطین در حاشیه چهل و ششمین نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی بیان کرده است.

MOFA

در این دیدار کروهنبهول از کمک یک میلیون دالری افغانستان به مهاجرین فلسطینی قدردانی نموده، اظهار داشته است که از کمک افغانستان برای تعلیم و تربیت مهاجرین فلسطینی به کار گرفته خواهد شد.