معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفته است که رییس جمهور غنی درهفتمین سفرش به ترکمنستان موافقتنامه استراتیژیک میان افغانستان و ترکمنستان را امضا می کند.

شاه حسین مرتضوی افزوده است در این سفر به شمول معاهده مشارکت استراتیژیک تفاهم همکاری میان ارشیف ملی افغانستان و انستیتوت ملی زبان ترکمنستان نیز به امضا میرسد.

Shahhussain-murtazawi

مرتضوی تصریح کرده که در این سفر موافقتنامه های همکاری های متقابل گمرکی، خدمات  هوایی،تفاهم نامه توسعه همکاری ها در عرصه نفت و گاز، تفاهم نامه افزایش صادرات انرژی به هرات و تفاهم نامه ساختمان خط آهن آقینه- اندخوی نیز به امضا میرسد.

مرتضوی در ادامه افزوده است قرار است موافقت نامه میان دو کشور در خصوص  محل عبور بین المللی خط آهن در سرحد دولتی میان دو کشور و طرز العمل سازماندهی ارتباط خط آهن از طریق مرز افغانستان- ترکمنستان نیز به امضا برسد.