وزارت فواید عامه گفته است که در اثر وزش تندبادها که سبب محدودیت دید شده است، شاهراه سالنگ به منظور جلوگیری از تلفات انسانی، دوباره مسدود شده است.

salang

این وزارت افزوده است، به این منظور شاهراه سالنگ از ساعت10 شب گذشته به این‌سو به روی ترافیک مسدود گردیده است.

وزارت فواید عامه تصریح کرده که تیم‌های نجات ریاست حفظ و مراقبت سالنگ‌ها به موقع دست به کار شده و وسایطی که در نقاط آسیب‌پذیر گیر مانده بودند را به نقاط امن و مصون رهنمایی و انتقال داده و در صورتی که وضعیت موجود بهبود یابد، این شاهراه در طول روز به روی ترافیک باز خواهد شد.