روند نام‌نویسی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از فردا آغاز می‌شود

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بر اساس تقویم جدید انتخاباتی خود، فردا پنج‌شنبه(13 جدی) را به عنوان اولین روز آغاز روند نام‌نویسی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده است.

IEC

عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به ۸ صبح گفته است: “روند توزیع بسته‌های معلوماتی پایان یافته است و تاکنون به شمول دو زن، ۷۰ نفر بسته‌‌های انتخاباتی را دریافت کرده‌اند”.

بر اساس تقویم جدید کمیسیون مستقل انتخابات، قرار است انتخابات ریاست جمهوری در ۲۹ سرطان سال آینده و همزمان با انتخابات پارلمانی غزنی، انتخابات شورای ولایتی و انتخابات شورای ولسوالی‌ها برگزار شود.

 

12 / دی 1397
#