ارگ ریاست جمهوری از دیدار اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با اعضای شورای علمی دانشگاه کابل و اتحادیۀ دانشجویان این دانشگاه خبر داده است.

در اعلامیه ارگ گفته شده که حمیدالله فاروقی، رئیس داشنگاه کابل در این دیدار بر تطبیق قوانین و لایحه وزارت تحصیلات عالی در دانشگاه، مبارزه با فساد اداری و اکادمیک، امضای تفاهم نامه های علمی با نهادهای داخلی و خارجی، معیاری‌سازی مجلۀ علمی دانشگاه کابل، ایجاد طرزالعمل تدوین تحقیقات علمی و ایجاد پلان استراتژیک دانشکده ها تاکید کرده و این موارد را از جمله عواملی دانسته که با استفاده از آن ظرفیت ها و سطح عواید دانشگاه کابل افزایش می یابد.

kabul ARG

محمد اشرف غنی رییس جمهور نیز گفت که حکومت اش در حال تطبیق چهار پروسۀ ملی از جمله دولت‌سازی، ایجاد مارکیت، دستیابی به صلح و ملت‌سازی می باشد.

رییس جمهور غنی در عین حال تاکید کرده که “افغانستان بدون پروسۀ دولت‌سازی به ثبات نمی رسد و نیاز است تا پوهنتون ها باعث تولید کادرهای شوند که پروسۀ دولت سازی را به موفقیت برسانند و شبکه های جرمی را بشکنند.”

اشرف غنی در خصوص تامین صلح نیز گفته که نسل جوان باید زمینه ساز صلح اجتماعی باشند. او تاکید کرده که صلح اجتماعی یک ضرورت مبرم است.