وزارت احیا و انکشاف دهات از بهره برداری هشت پروژه در دو ولایت افغانستان خبر داده اند.

lagman

این وزارت در اعلامیه ای گفته است که پروژه‌ی پل شهیدان در ولسوالی قرغی ولایت لغمان به ارزش بیش از 41 میلیون افغانی از سوی برنامه‌ی ملی راه سازی روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

این پروژه شامل ساخت پلی به طول 100 متر و عرض 6 متر، 260 متر دیوار محافظوی، سه پلچک و جغل ریزی 890 متر سرک می‌شود.

همچنان این وزارت در یک اعلامیه دیگر گفته است که در هفت پروژه‌ی میثاق شهروندی این وزارت در ولسوالی میرزکه‌ ولایت پکتیا به ارزش 13میلیون افغانی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.