محمد اشرف غنی رییس جمهوری امروز دوشنبه (7 عقرب) با اندریس ساموئلسن وزیر امور خارجه دنمارک در کابل دیدار کرد.

در این دیدار دو طرف روی موضوع امنیت، صلح، اصلاحات، مبارزه با فساد، معارف و دایر شدن انتخابات پارلمانی افغانستان بحث و تبادل نظر نموده اند.

af danmark arg

محمد اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان، از همکاری حکومت و مردم دنمارک به افغانستان در عرصه‌های مختلف و در چوکات ماموریت حمایت قاطع قدر دانی کرده و گفته است که افغانستان علاقمند است تا در زمینۀ بهبود نصاب تعلیمی و آموزش‌های فنی حرفه‌ای از تجارب دنمارک استفاده کند.

در مقابل اندریس ساموئلسن وزیر امور خارجۀ دنمارک، سپری شدن انتخابات پارلمانی را به رییس جمهوری و مردم افغانستان تبریک گفته است.

وی علاوه کرده است، که حکومت و مردم دنمارک به همکاری در تمام عرصه‌ها با حکومت و مردم افغانستان است متعهد است.