یک نامزد انتخابات پارلمانی در ولایت فراه که محکوم به زندان شده، در فهرست نهایی نامزدان انتخاباتی این ولایت قرار دارد و کارزارهای انتخاباتی خود را از داخل زندان دنبال می‌کند.

به گزارش طلوع‌نیوز، عبدالکریم شفق، پیش از روند ثبت‌نام نامزدان انتخابات پارلمانی به اتهام داشتن چندین کارت معلولیت و کارگیری از آن، زندانی شده بود، اما پس از یک ماه، با یک نامه پزشک که وی را به علت بیماری قلبی از زندان مرخص ساخته بود، خود را برای انتخابات نامزد کرده است.

campigns

اما پس از آزادی از زندان، دادگاه دوم عبدالکریم را به دو سال زندان و جریمه نقدی محکوم کرد.

این در حالی است که به گفته رییس دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در ولایت فراه، نهادهای کشفی و جرمی در مورد آقای شفق، گفته بودند که این شخص سابقه جرمی ندارد.

نکته جالب این‌جاست که عبدالکریم شفق با وجود آن‌که در زندان به سر می‌برد، کارزارهای انتخاباتی خود را از سوی پسرش به پیش می‌برد.