کمیته حقوق بشر مجمع بین پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد ماهیت خودسرانه عملکردهای انتخاباتی در افغانستان برای انتخابات 20 اکتبر ابراز نگرانی کرده است.

اعضای پنل کمیته عمومی مجمع بین پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور دموکراسی، حقوق بشر و کمک‌های بشری در بیانیه‌ای اعلام کردند: “انتخابات عمدتا به عنوان روندی در نظر گرفته می‌شود که از طریق آن مردم بتوانند تصمیم‌گیرندگان خود را انتخاب کنند. کاندیدان نباید به دلایل نامشخص از کاندیداتوری محروم گردند”.

این بیانیه همچنین اضافه کرده، ماهیت پنهانی انتخابات در افغانستان باید متوقف شود، زیرا باعث شده که بسیاری از نامزدها قادر به رقابت در انتخابات نباشند، مانند برخی از آن‌ها که از جمله فعالان مدنی معروف می‌باشند.

آرشیف
آرشیف

به گفته مجمع بین پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا، “روندهای پشت پرده در افغانستان، مانع اشتراک تعدادی از نامزدها در انتخابات شده است، از جمله  فوزیه کوفی، فعال حقوق بشر و رئیس سابق کمیته حقوق بشر اتحادیه بین‌الپارلمانی”.

این مجمع تصریح کرده که محروم کردن نامزدها از حق دفاع از خود، شفافیت روند انتخابات را زیر سوال می برد.

در حالی است که کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان (IECC) در ماه آگست، 35 نامزد انتخابات پارلمانی را رد صلاحیت کرد. در میان کاندیداهای محروم، برخی چهره‌های فعال مانند فوزیه کوفی حضور دارد. خانم کوفی تأکید دارد کمیسیون شکایات انتخاباتی بدون هیچ دلیلی او را از لیست نهایی نامزدان خارج کرده و حاضر به پاسخ‌گویی نیز نمی‌باشد.