شرکت تامین انرژی د افغانستان برشنا شرکت توافق‌نامه‌ای را با عزیزی بانک امضا نموده که بر اساس آن مشتریان می‌توانند دسترسی آسان برای پرداخت بیل‌های برق‌شان بصورت آنلاین داشته باشند.

امان‌الله غالب، مدیر اجرایی د افغانستان برشنا شرکت و رییس عزیزی بانک، جعبه موبایل عزی-پی [خدمات آنلاین برای پرداخت‌ بیل‌های برشنا از طریق عزیزی بانک] را در هفته جاری افتتاح نمود.

آقای غالب در مراسم آغاز به کار جعبه موبایل عزی-پی گفت: “د افغانستان برشنا شرکت بصورت دوامدار برای آوردن تغییرات مثبت در ارایه خدمات، جمع‌آوری عواید و پرداخت بیل‌ها تلاش خواهد کرد. عزی-پی یک ابتکار مفید بوده که باعث جلوگیری از هرگونه فساد پولی و اشتباهات تخنیکی احتمالی دیگر خواهد شد”.

breshna

او اضافه نمود، “ما معمولا شکایاتی را از مشتریان مبنی بر این که چگونه آنها می‎توانند بیل‌های برق‌شان را به موقع پرداخت نمایند و نیز چگونه ما قادر هستیم تا خدمات بهتری به آنها ارایه دهیم، دریافت می‌نماییم. از اینرو، ما خدمات پرداخت را آسان‌تر ساخته و عزیزی بانک مسوول این ابتکار می‌باشد.”

احمد خالد ستانکزی، رییس امور بازرگانی د افغانستان برشنا شرکت نیز گفت که امیدوار است تا بانک‌های دیگر نیز با آنها همکاری نموده تا این ابتکار به دسترسی مراجعین بیشتر قرار گیرد.

آقای ستانکزی اضافه نمود، “ما از بانک‌های دیگر می‌خواهیم تا با این ابتکار شرکت برشنا مشارکت کرده و در مورد چگونگی همکاری سیستم شرکت برشنا با بانک‌ها صحبت نماییم. این باعث می‌گرد تا آن مشتریان خویش را که در بانک‌ها دارای حساب می‌باشند را کمک نموده تا بیل‌های‌شان را بصورت آنلاین پرداخت نمایند.”