مقام ها در کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرده اند که با توجه به پیشن بینی ها در قانون انتخابات هزنیه های کاندیدان بر اساس میزان رأی‌دهندگان، مساحت و موقعیت حوزه‌های انتخاباتی مشخص شده است.

حفیظ الله هاشمی سخنگوی کمیسیون انتخابات افغانستان امروز گفت که کابل بالاترین هزینه و لوگر پایین‌ترین هزینه را در میان تمامی حوزه‌های انتخاباتی به خود اختصاص داده‌اند.

election

آقای هاشمی در عین حال تصریح کرد که کمیسیون انتخابات از همه مأموران نظامی و ملکی دولتی خواسته است که در جریان کارزارهای انتخاباتی به منظور حمایت یا مخالفت از نامزادن خاصی مداخله نکنند.

قرار است که کمپاین های انتخابات پارلمانی به صورت رسمی از 6 میزان آغاز و تا 25 این ماه ادامه داشته باشد.