انفجار یک ماین در منطقه عمرخیل شهرستان نرخ ولایت میدان وردک جان چهار عضو یک فامیل را گرفت.

این حادثه زمانی رخ داد که محمد ولی، یکی از باشندگان این شهرستان اعضای خانواده‌اش را از شفاخانه به‌خانه انتقال می‌داد.

maidan wardak

در این ماین کنارجاده‌ای، محمدولی همراه با کودکانش کشته شده است.
مقام‌های محلی این رویداد را تایید کرده‌اند.