آتش سوزی کالیفرنیا که از یکشنبه هفته گذشته آغاز شده است تا هنوز ادامه دارد. سازمان آتش‌نشانی کالیفرنیا گفت که بادهای غیرقابل پیش‌بینی و آب و هوای خشک باعث شده است آتش سوزی موسوم به “کار” (carr) روز یکشنبه 7 اسد بزرگتر شود.

این آتش سوزی که تاکنون خسارت جانی و مالی زیادی به همراه داشته است. تا کنون 194 کیلومتر مربع زمین را سوزانده و حداقل 500 بنا را ویران کرده است.  در مجموع 38 هزار نفر مجبور به ترک خانه‌های خود در شستا شده‌اند.

تصاویر زیر بخشی از آتش سوزی “کار” در کالیفرنیا است.

California fire

California Fire

California Fire

California Fire

California Fire

California Fire