وزارت مخابرات و تکنالوژی افغانستان از طرح تازه برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در این کشور خبر داده است.

سید احمدشاه سادات، سرپرست این وزارت گفته که برای بخش خصوصی راهکاری موسوم به «دست‌یابی باز» را روی دست گرفته‌اند که تا سه سال آینده زمینه برای سرمایه‌گذاری حدود 2 میلیارد دالر را در بخش مخابرات مساعد می‌سازد.

آقای سادات گفت: «در مخابرات دو اعشاریه شش میلیارد دالر سرمایه‌گذاری شده و به اساس راهکار تازه، زمینه برای حدود سه میلیارد دالر سرمایه‌گذاری دیگر مساعد می‌شود.»

این در حالی است که مسئولان در وزارت مخابرات و تکنالوژی همچنان گفته‌اند که تلاش دارند تا در زمینه بهبود خدمات مخابراتی نیز کارهایی را انجام دهند.

ministry of technolgy