در انتخابات ریاست فدراسیون ورزش‌های رزمی افغانستان، بازمحمد مبارز، قهرمان ورزش‌های رزمی این کشور، به عنوان رییس این فدراسیون انتخاب شده است.

این انتخابات بعد از ظهر روز گذشته(چهارشنبه، 2 جوزا)، با اشتراک اعضای مجمع عمومی ورزش‌های رزمی، رییس عمومی تربیت بدنی و سپورت و کمیته ملی المپیک و با مدیریت کمیسیون برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون‌ها برگزار شد.

برای به دست آوردن پست ریاست فدرسیون ورزش‌های رزمی، نورالله شاهرخی، بازمحمد مبارز و عبدالواسیع قیومی نامزد بودند که آقای قیومی از نامزدی‌اش انصراف داد و رقابت میان شاهرخی و مبارز برگزار شد.

bazmohammad mobariz

در پایان، بازمحمد مبارز با کسب ۱۷ رأی موافق و ۵ رأی مخالف، به عنوان رییس فدراسیون ورزش‌های رزمی افغانستان انتخاب شد.

بازمحمد مبارز، یکی از ورزش‌کاران موفق رزمی افغانستان است که بارها با پیروزی‌هایش، پرچم افغانستان را در کشورهای مختلف به اهتزاز درآورده است. در آخرین مورد، بازمحمد مبارز با اشتراک در مسابقات مبارزات آزاد در دوبی، حریف اسکاتلندی‌اش را از پای درآورد.