نتایج یک سروی اداره احصائیه مرکزی افغانستان در مورد وضعیت زندگی مردم این کشور در سال 1395، نشان می‌دهد که 54.5 درصد مردم این کشور زیر خط فقر قرار دارند.

نتایج این سروی امروز یک‌شنبه(16 ثور) در کابل ارائه شد.

این سروی در نتیجه گفت‌وگو با ۱۵۵هزار و ۶۸۰ تن در ۳۴۲ واحد اداری ۳۴ ولایت تهیه شده که ۶۷ درصد خاک افغانستان را پوشش داده است.

بر اساس این سروی، ۵۴.۵ درصد مجموع جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند که نسبت به رقم 38.3 درصد سال 1391، یک افزایش 16.2 درصدی را نشان می‌دهد.

در بخش دیگر این سروی، مهاجرت‌ها از روستاها به شهرها به ویژه شهر کابل افزایش یافته است.

photo_2018-05-06_16-50-54

در مصونیت غذایی نیز اعلام شد که ۴۴ درصد شهروندان افغانستان مصونیت غذایی ندارند.

از سوی دیگر، میزان بیکاری نیز در این کشور به ۲۴ درصد می‌رسد.

بر اساس این سروی، ۵۴.۵ درصد مجموع جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند که نسبت به رقم 38.3 درصد سال 1391، یک افزایش 16.2 درصدی را نشان می‌دهد.

در بخش دیگر این سروی، مهاجرت‌ها از روستاها به شهرها به ویژه شهر کابل افزایش یافته است.