فرهاد دریا، هنرمند و آوازخوان مشهور افغانستانی، به عنوان سفیر حسن نیت برای مبارزه با بیماری ایدز معرفی شد.

آقای دریا از سوی اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا(سارک) به عنوان سفیر حسن نیت در مبارزه با بیماری ایدز برگزیده شده است.

سازمان سارک برای تقویت فعالیت‌های مبارزه علیه ایدز، شخصیت های شناخته‌شده هر کشور را به عنوان سفیر حسن نیت انتخاب می‌کند تا از طریق آن‌ها، پیام‌های پیش‌گیرانه ایدز و هپاتیت را به مردم برساند.

افغانستان اگرچه با داشتن میزان شیوع کمتر از ۰.۱ درصد ایدز، در بین کشورهای با شیوع پایین این بیماری قرار دارد، ولی عواملی چون جنگ‌های داخلی، ناامنی، بیکاری، فقر، مرزهای باز، مهاجرت‌های داخلی و خارجی، پایین بودن سطح آگاهی و سواد و مهم‌تر از همه، وجود مواد مخدر و استفاده‌کنندگان تزریقی مواد مخدر، این کشور را بیشتر در مقابل این ویروس آسیب‌پذیر می‌سازد.

به گزارش‌ برنامه ملی کنترل ایدز در افغانستان، از سال ۱۳۶۸ تا پایان سال ۱۳۹۶، به تعداد ۲ هزار و ۵۴۹ واقعه مثبت ایدز در این کشور گزارش شده است