شهرداری کابل برای نخستین بار، ۱۵۰ عراده سه چرخه را برای انتقال زباله‌های پایتخت خریداری و در مناطق مختلف توزیع کرده تا برای جمع‌آوری و انتقال زباله‌های روز‌افزون این شهر استفاده شود.

احمد بهزاد غیاثی رییس تنظیف شهرداری کابل به خبرنامه گفت که این سه چرخه‌ها با هزینه 13 میلیون افغانی خریداری شده و از این پس در جمع آوری زباله‌های پایتخت استفاده خواهد شد.

مناطق بدون نقشه

قرار است از این سه چرخه‌ها در مناطقی استفاده شود که ساخت‌و‌سازهای آن بدون نقشه صورت گرفته و سایر موترها امکان رفتن به کو‌چه‌های تنگ و باریک آن را ندارند.

به گفته احمد بهزاد غیاثی، بین 70 تا 80 درصد از مناطق شهر کابل بدون نقشه است و عبور موترهای بزرگ در این مناطق با مشکل روبروست. شهرداری کابل پس از روبرو‌شدن با چنین مشکلی در جمع آوری زبا‌‌له‌ها، تصمیم گرفته تا از این وسایل سبک برای انتقال زباله‌های این مناطق استفاده کند.

از سوی دیگر مسوولان شهرداری کابل می‌گویند که با توجه به ترافیک سنگین در این شهر، انتقال زباله‌ها توسط سه چرخه‌ها آسان‌تر است.

شهرداری کابل در حالی تصمیم به استفاده از سه چرخه در جمع‌آوری و انتقال زباله‌های این شهر گرفته که پیش از این بخشی از انتقادهای ساکنان کابل، در مورد زباله‌هایی بوده است که به موقع جمع‌آوری نشده و تهدیدی برای سلامتی شهروندان به شمار می‌رود.