شوهر زوج آمریکایی کانادایی پس از رسیدن به کانادا ادعا کرده که خانم اش هنگام اسارت مورد تجاوز قرار گرفته و ربایندگان او در عین حال یک دخترش را نیز کشته اند.

این زوج آمریکایی کانادایی پنج سال پس از اسارت توسط شبکه حقانی، در یک عملیات نظامی در پاکستان آزاد شده و به کانادا بازگشته‌اند.

کاتلان کولمان و شوهرش جوش بایل، روز چهارشنبه در حالی از اسارت طالبان در پاکستان آزاد شدند که در سال 2012 میلادی توسط شبکه‌ی حقانی در خاک افغانستان ربوده شدند.

جاشوا بویل که یک شهروند کانادایی است گفته است زمانی که با خانم باردارش در افغانستان مصروف کمک به مردم روستاهای زیر نفوذ طالبان بودند، ربوده شدند و یک دخترشان نیز کشته شده است.

کاتلان کولمان، خانم این خانواده که یک شهروند آمریکایی است، در زمان اسارت چهار فرزند داشت و باردار نیز بود.

canadian
این خانواده با اطلاعات استخباراتی آمریکا و با عملیات نظامی پاکستان از اسارت شبکه حقانی آزاد شده است

وزارت خارجه پاکستان گفته که این خانواده با اطلاعات استخباراتی آمریکا و با عملیات نظامی پاکستان از اسارت شبکه حقانی آزاد شده است.

در پی این اقدام حکومت پاکستان، رییس‌جمهور آمریکا نیز از آن ستایش کرده و آن را قابل قدر دانسته است.

شبکه حقانی در فهرست سیاه آمریکا قرار دارد. این شبکه در بدل رهایی این خانواده امریکایی-کانادایی، سال گذشته با پخش نوار ویدیویی، خواهان رهایی رهبرشان از سوی آمریکایی‌ها شده بود.