رهبری امر مهم است که با ویژگی های متفاوت و قابل جمع زیادی می توان به آن رسید. بسیاری از رهبران ویژگی های دارند که اکثرا افراد عادی از آن برخوردار نیستند. رهبری امر ساده و آسان نیست. به این جهت، رهبران اندکی ظهور می کنند و همین افراد می توانند جوامع و نهادها را به پیش ببرند. برای این که یک رهبر تاثیر گذار در محیط مانند افغانستان بود، دست کم این ویژگی ها مهم پنداشته می شوند.

تمرکز

گفته معروف است که رهبری تصمیم گیری های مهم اما منفور است. برای این مهم و این که بتوان تصامیم بزرگ و جدی گرفت باید تمرکز داشت. رهبران یاد  می گیرند که توجه خود را روی تمرکز بگذارند. به همین جهت است که یک رهبر آن هم در محیط نظیر افغانستان برای ارائه یک چهره متفاوت از رهبری باید یاد بگیرد که همزمان بتواند روی خود، دیگری و جهان اطراف خود تمرکز کند و با نگاه به آن تصامیم، خود را برای تغییر، توسعه و هدایت امور آماده سازد.

اعتماد

یک رهبر باید به خود اعتماد داشته باشد و بتواند اعتماد را با یک چشم انداز واضح و روشن به پیروانش نیز القا کند و با همدلی یک مربی قوی باشد. برای تمثیل رهبری خوب همزمان با داشتن اعتماد به نفس و القای اعتماد به دیگری که در ذیل ما کار می کند، باید مهربانی و سخاوت را نیز ارزانی داشت. یک رهبر خوب همزمان با آن می تواند غرور و اراده خود را نشان دهد باید بتواند بخشندگی و محبت خود را نیز به نمایش بگذارد. از آنجایی که افغانستان ذهنیت ها اکثرا نسبت به دنبال دنباله روی و پیروی از رهبری، منفی می باشد، نمی توان تنها با اتکا به اراده و غرور، همکاران و یا پیروان خود را به انجام تصامیم مهم با خود همراه ساخت.

شفافیت

در عصر دیجیتال و امروزی حتی در افغانستان نیز پیروان و کارمندان بیشتر از همه چیز به شفافیت اهمیت می دهند و این که بتوانند جزء از روند شفاف تصمیم گیری ها باشند. به این جهت، شفافیت در رهبری تبدیل به یک اصل اساسی شده است. یکی از ویژگی های شاخص و برجسته یک رهبر کارآمد و قدرتمند شفافیت او در نوع تصمیم گیری و عملکردش بیان می شود. کمترین اموری که می توان با شفافیت در رهبری و تصمیم گیری به میان آورد شامل حل آسان مشکلات، تیم سازی ساده و سریع، ایجاد رابطه های پایدار و ایجاد اعتماد کامل می شود.

یکی از ویژگی های شاخص و برجسته یک رهبر کارآمد و قدرتمند شفافیت او در نوع تصمیم گیری و عملکردش بیان می شود / عکس: economist

صداقت

سلوک و شیوه کاری و نوع کارکرد کارکنان یک نهاد و در عین حال شهروندان یک جامعه بازتاب دهنده مستقیم نوع ارزش های است که آن ها با آن زندگی کرده و کار نموده اند. این ارزش ها را رهبری نهاد و جامعه به میان می آورند و اجرا می کنند. به این جهت، صداقت در کارمندان و شهروندان به عنوان یک سلوک رفتاری مناسب می تواند بازتاب رهبری صادق باشد. همزمان با این، همه به نوع صداقت رهبر خود می نگرند. آنان میزان صداقت در گفتار و رفتار رهبر را میزان سنجش کاری و میزان اعتماد خود روی او می سازند. به این جهت، صداقت در رهبری امری اساسی است و یکی از ویژگی های بزرگ و مهم رهبران پنداشته می شود. همزمان با این، از آن جایی که در افغانستان اهمیت زیادی به ارزش های نظیر صداقت و درست کاری داده می شود، وجود صداقت و احساس آن از سوی کارمند و پیرو می تواند بر میزان تعهد و وفاداری آن ها نسبت به رهبری به شدت تاثیر گذار باشد.

 

خوزه موجیکا، رییس جمهور قبلی یوروگوای در قطار نوبت بیماران یکی از بیمارستان‌های کشورش
خوزه موجیکا، رییس جمهور قبلی یوروگوای در قطار نوبت بیماران یکی از بیمارستان‌های کشورش

خلاقیت

در هر سیستمی ولو این که منابع آن محدود باشد و یا جمعیت آن توسعه یافته و نامحدود، نو آوری برای موفقیت و تغییرات مثبت از همیت ویژه ای برخوردار می باشد. شاید همواره نوآوری برای موفقیت یک رهبر اصل اول اساسی نباشد اما برای بقای او حیاتی قلمداد می شود. بر اساس یافته های مطالعات متعدد، پیروان و کارمندان در شرکت ها و نهادهای بزرگ گفته اند که برای تغییر در زندگی آن ها و مسیر کاری شان خلاقیت و نوآوری جزء سه اصل مهم رهبری شایسته است. در افغانستان نیز به دلیل این که میزان کمی از نوآوری وجود داشته، رهبران قوی نیازمند داشتن خلاقیت و نوآوری در زمینه های کاری شان می باشند. به این جهت، نوآوری انگیزه دهنده برای زیردستان بوده و تغییر دهنده زمینه ها و فرصت های کاری پنداشته می شود.

شکیبایی

شیکبایی و صبر یکی از ویژگی های بزرگی و رهبری پنداشته می شود. یکی از گفته های معروف است که صبر شجاعتی است که شما را در مقابل تعهدتان امتحان می کند. رهبران همواره صبور اند و برای نتایج تصامیم شان زمان قایل می شوند. به این جهت، شکیبایی امری است که برای هدایت و رهبری جامعه و نهاد حیاتی پنداشته می شود. بسیاری از کسانی که صبور اند به مراحل بالایی در زندگی خود رسیده اند. شکیبایی برای رهبری در افغانستان مهمترین شاخصه پنداشته می شود. از آن جایی که شهروندان افغان اکثرا با محیط های حرفه ای کمتر آشنا می باشند، رهبری افراد و تصامیم خلاف میل آن ها در بسیاری موارد برای شان قابل قبول نیست. به این جهت در محیط های این چنینی رهبری که کمتر صبور باشد، زودتر شکست می خورد. با توجه به این وضعیت، بسیاری از مطالعات انجام شده دریافته که زنان در امور رهبری موفق تر از مردان عمل می کنند چرا که آن ها می تواند بیشتر صبور باشند.

قاطعیت

یک رهبر توانمند رهبر قاطع است. بسیاری از رهبران قاطعیت داشته اند و همزمان با این که توانسته اند تصامیم خوب را در شرایط و زمان های بد بگیرند، روی تصامیم شان ایستادگی کرده اند. قاطعیت امری است که در رهبری در مواقع زیادی کارساز بوده و تضمین کننده موفقیت یک روند و پروژه می شود. رهبران قوی، رهبران قاطع اند. به این جهت، با توجه به محیط سخت افغانستان و پیروان و کارمندانی که به رفتارهای ساختاری و سازمانی کمتر آشنایی دارند، رهبری قوی و قاطع می تواند پیامدهای مثبت کاری را به بار آورد.