مقام‌های وزارت انرژی و آب افغانستان اعلام کرده اند که قرار است یک شرکت قزاقی، روی دریای کوکچه‌ی ولایت تخار به مبلغ 1.2 میلیارد دالر سرمایه‌گذاری کند.

بصیر عظیمی، معین وزارت انرژی و آب افغانستان به خبرنامه گفت که در نتیجه این سرمایه‌گذاری روی دریای کوکچه، بیش از 450 میگاوات برق تولید خواهد شد.

آقای عظیمی گفت: ” وزارت انرژی افغانستان پروپوزل این شرکت را در هفته‌ی جاری دریافت کرده است که بعد از بررسی تخنیکی و ظرفیت مالی این سرمایه‌گذاری، این پیش‌نویس را طی مراحل کرده و به شورای عالی اقتصاد می‌فرستیم”

مقام‌های وزارت انرژی و آب افغانستان تاکید می‌کنند که این شرکت بر علاوه از تولید برق، در بخش اجتماعی و خطوط انتقال برق و هم‌چنان در چگونگی استفاده مردم از آب این بند نیز کار خواهد کرد.

نمایی از دریای کوکچه در ولایت تخار
نمایی از دریای کوکچه در ولایت تخار

این مقام‌ها می‌افزایند در صورت اجرایی شدن طرح این شرکت، حدود 450 هزار فامیل از برق این بند مستفید خواهد شد. آقای عظیمی افزود که سرمایه‌گذاری روی این دریا باعث رونق شهرک‌های تجاری در ولایت تخار شده و به صورت مستقیم حدود 1 هزار نفر صاحب شغل خواهند شد.

معین وزارت انرژی و آب افغانستان گفت : “جلب سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی در بخش انرژی افغانستان، یکی از اولویت‌های وزارت انرژی و آب افغانستان می‌باشد. ما تا کنون توانسته‌ایم حدود 800 میلیون دالر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در سکتور انرژی در افغانستان جذب کنیم”

تولید 2 هزار میگاوات برق

مقام‌های وزارت انرژی و آب افغانستان می‌گویند که آنان با تکمیل ۷ پروژه زیربنایی تا پنج سال آینده، ظرفیت تولیدی برق افغانستان را به ۲ هزار میگاوات خواهند رساند.

بصیر عظیمی معین وزارت انرژی و آب افغانستان
بصیر عظیمی معین وزارت انرژی و آب افغانستان

بصیر عظیمی، معین وزارت انرژی و آب افغانستان به خبرنامه گفت که سه پروژه بزرگ انرژی در افغانستان به شمول بند سلما و فاز اول بند کجکی تکمیل شده و تا پنچ سال دیگر همه‌ی این هفت پروژه، تکمیل شده و بهره برداری خواهد شد.

اقای عظیمی اضافه کرد که وزارت انرژی و آب افغانستان با اجرای این پروژه‌ها می‌خواهد به خودکفایی انرژی رسیده و به یک بازیگر منطقه‌ای تبدیل شود.

اکنون افغانستان ۱۴۰۰ میگاوات برق در اختیار دارد که از این مجموع، ۷۰ درصد آن برق وارداتی بوده و ۳۰ درصد دیگر آن برق تولیدی است؛ ۳۰ درصد این برق حدود ۳۵۰ میگاوات می شود که مقام‌های وزارت انرژی و آب افغانستان می‌گویند، با اجرای برنامه‌های آنان تا پنج سال آینده این رقم به ۲۰۰۰ میگاوات برق افزایش خواهد یافت.

تولید انرژی در داخل افغانستان یکی از برنامه های مهم اقتصادی حکومت این کشور می باشد

طرح پنچ‌ساله خودکفایی انرژی

طرح خودکفایی انرژی افغانستان اخیرا ترتیب و از سوی حکومت این کشور تایید شده است. اجرای این طرح در حدود ۶ میلیارد دالر نیاز دارد که به گفته‌‌ی مقام‌های وزارت انرژی و آب، افغانستان تنها ۱٫۵ میلیارد دالر را در اختیار دارد.

این مقام‌ها می‌گویند که آنان در حال بازاریابی هستند تا توجه بیشتر شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی را در حوزه سرمایه‌گذاری تولید انرژی در افغانستان، جلب کنند.

برای این منظور حکومت افغانستان کنفرانسی را به خاطر جلب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی در بخش انرژی این کشور، در شهر دبی امارات متحده‌ی عربی برگزار کرده بود.

قرار است با ساختن بند در دریای کوکچه، 450 مگاوات برق تولید شود
قرار است با ساختن بند در دریای کوکچه، 450 مگاوات برق تولید شود

این کنفرانس به همکاری اداره‌ی توسعه بین‌المللی ایالات متحده امریکا (USAID) برگزار شده بود که به گفته‌ی مقام‌های وزارت انرژی و آب افغانستان، ۲۴۰ نماینده از مؤسسات و دونرهای مختلف و بانک انکشاف آسیایی نیز حضور داشت.

بصیر عظیمی، معین وزارت انرژی و آب افغانستان در گفت‌وگو با خبرنامه ابراز داشت که  افغانستان در این کنفرانس بخاطر عملی ساختن طرح پنج ساله خودکفایی خود، فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در این کشور برای دونرها و بخش خصوصی داخلی و خارجی معرفی کرده و این طرح مورد استقبال بسیاری از دونرهای خارجی قرار گرفته است.