نمایشگاه “ماهمه باهم”  ” We Together ” هنرمندان زن را با پیش زمینه های هنری در آسیا، اروپا و آمریکا از کشورهای خاورمیانه و غرب را در اتریش کنار هم آورده بود. این نمایشگاه برای بازتاب عکس ها، ویدیوها، و پرفورمنس های ایده های اجتماعی، نقش های جنسیتی، و اتفاقات روزمره ی زندگی و موقعیت های شخصی زنان را در مفهوم منطقه ای و جهانی به تصویر کشید.

تناقض های تصویری از زن خاورمیانه تا بررسی زیبایی و شهامت او در دنیای زنانگی اش در این نمایشگاه دیده می شود.

front
در این نمایش‌گاه هنرمندان زیادی شرکت کرده بودند

در این نمایشگاه، ‘ بشرا المتوکل ‘ هنرمند پر آوازه ی یمن از دغدغه هایش درباره ی حجاب در جوامع عرب می گوید. از این که کلیشه های غرب را در مورد زن با حجاب باید از بین برد. او در عکس هایش از پدیده ی حجاب در خاورمیانه و اعتراض به بعدهای جنجال برانگیز آن می گوید. او معتقد است حجاب برعکس تصاویر منفی اش در غرب می تواند آزادی، زیبایی، قدرت و حفاظت به وجود بیاورد و این موضوع را با نگاه شرقی و غربی به چالش می کشد.

gather
پرفورمنس های هنرمندان فلسطینی نیز در این نمایش‌گاه به نمایش گذاشته شده بود

در ضمن، اینستالیشن ها و پرفورمنس های هنرمند فلسطینی ‘رائده سعاده’ در این نمایشگاه نیز از جنبه های دیگر آن می باشد که زن در آثار او در دنیایی زندگی می کند که ارزش ها، عشق، روح  و حتی کلیشه های روزانه اش آسیب دیده است.

زنان در آثار او در قالب و دولتی اشغال شده به سر می برند که با یک لبخند به آینده اش می بیند. در مقابل این آثار، عکس های ‘امینه گوزده سویم’ از ترکیه وجود دارد که از عدالت و عشق زنانگی در آثارش می گوید و او دنیا را شبی طولانی می بیند که می توان شهامت داشت و غم را در هرجای تاریخ از بین برد.

images
عکس‌های از بانوان برقه‌پوش در این نمایشگاه

‘ اعظم شادپور’ هنرمند ایرانی در این نمایشگاه از مجموعه ی خود ” آلزایمر” دفاع می کند و داستان سال ها فشار تبعیض جنسیتی را می گوید. همزمان، ‘ ابیر حریری’ از سوریه و ‘لمیز ال محمد’ روی پوشش زنان کار کرده اند و در ویدیو آرت های شان از تفکرات غالب بر پوشش زنان می گویند.

در این مجموعه ‘ سونیا حمد ‘ با مجموعه ای از زنان کرد ایزدی در جنگ سوریه و قدرتمندی آنها در دفاع از سرزمین شان صحبت می کند و ‘وندی مارجینیسن’ از بلژیک تجربه اش را از وضعیت زنان در کمپ های پاکستان بعد از فاجعه ی سیل به تصویر کشیده است.

look
گوشه‌ای از نمایشگاه «ما همه باهم»

به نظر می رسد، در این نمایشگاه نگاه هنرمندان زن اروپا و هنرمندان زن خاورمیانه در مقابل هم به چالش کشیده شده است.

در میان این زنان هنرمند مریم محمدی آثاری از هنرمندان زن افغانستان را هم به نمایشگاه دعوت کرده تا محدثه پناهی از مهاجرت بگوید و فاطیما حسینی از عکس ها و پرتره های برقع پوش که محدودیت ها را کنار زده و جسارت زنانگی شان را نشان می دهند.

people
مریم محمدی آثاری از هنرمندان زن افغانستان را نیز به این نمایشگاه دعوت کرده بود

او ویدیو آرتی از تناقض های حریم خصوصی و اجتماعی اش به این نمایشگاه آورده و پرفورمنس زن بین سنت و مدرنیته و دغدغه ی زن افغانستان را به تصویر کشیده است.

من فاطیما حسینی به عنوان یک هنرمند افغان از حضور آثارم در نمایشگاه ” We together ” ابراز خوشحالی می کنم. چرا که در کنار هنرمندان برجسته ی زن جهان هنرمندان زن افغان هم قرار گرفته اند و البته این مهم از اندوه من نمی کاهد که از زن افغان برقع اش به نمایش گذاشته می شود و امیدواریم زن خاورمیانه و به خصوص زنان افغان با آنچه زنانگی و قدرتمندی اش را نشان می دهد به تصویر کشیده شود نه تنها با محدودیت های شان.

show
نمایی دیگر از جریان این نمایشگاه

اگرچه تاریخ اجتماعی زندگی زنان را نمی توان از بنیان متحول کرد اما هر تغییر و تفسیری نیازمند تحولات فکری درونی است. البته که نابرابری جنسیتی همچنان کم و بیش بر سر زنان کل دنیا سایه ی ناخوشایند خود را افکنده است، اما نگاهی اجمالی به تاریخ، نمایان می سازد که جنبش های بزرگ اجتماعی از انقلاب های کوچک فردی آغاز شده اند.

standin
این نمایشگاه هنرمندان زن را با پیش زمینه های هنری در آسیا، اروپا و آمریکا از کشورهای خاورمیانه و غرب در اتریش کنار هم آورده بود

به نظر می رسد، در مسیر پیش رو نائل آمدن به حقوق و آزادی زنان در افغانستان به ویژه نیازمند تحولات ریشه ای در نحوه ی نگرش و اندیشه است. این تحولات به طور آنی به وجود نمی آیند، اما تصور عمومی بر این است که زنان آزادیخواه توانایی آن را دارند که جامعه و فرهنگ را از انحطاط بیشتر به نگاه های تبعیض آمیز بازدارند.

در این راه ما همه با هم هنر را برگزیده ایم تا از طریق آن صلح و آزادی را در کنار یکدیگر صدا بزنیم.
در ادامه تصاویری از این نمایشگاه
the-photos

togather

with-music