حس ملی گرایانه و علاقه به وطن در حد احترام به نماد آن و استفاده از پرچم آن امر معمومل در بسیاری از کشورها می‌باشد، اما این حس در میان افغان‌ها بیشتر از این حرف هاست طوری که این حس باعث گردیده تا افغان‌ها رنگ پرچم و نماد افغانستان را در بیشتر وسایلی که همیشه از آن‌ها استفاده می‌کنند، بگنجانند. این درحالیست که بسیاری، افغان‌ها را متهم به قوم گرایی و نفاق ملی می‌کنند اما به نظر می‌رسد که افغان‌ها در حوزه وطن دوستی و استفاده از نماد های افغانی دارای روحیه مثبت تر از دیگران می‌باشند.

بسیاری از تاجران با در نظرداشت این موضوع واردات اجناسی که بر آن نشان افغانستان و یا پرچم این کشور حک گردیده را انجام می‌دهند و بازار خوبی نیز دارند.

چادر

برخی از بانوان افغان چادرهای که به رنگ پرچم ملی افغانستان رنگ آمیزی شده را می‌پوشند. شاید یکی از دلایل این امر احساس وابستگی و دوستی نسبت به این نماد افغانستان است.

چوری

یکی دیگر از وسایلی که برخی از بانوان افغان دست کم در پایتخت استفاده می‌کنند چوری افغانی است که به سه رنگ سبز سرخ و سیاه رنگ آمیزی شده اند.

Afghan Nation

گل موی

گل موی به رنگ پرچم افغانستان را نیز می‌توان در فروشگاه‌های کابل به وفور یافت کرد که این گل‌های موی مشتریان زیادی را تا حال به خود جذب کرده است.

Afghan Nation

پیرهن

لباس‌های محلی افغانی برای بانوان نیز به رنگ پرچم افغانستان ساخته می‌شوند که از این لباس‌ها در محافل بیشتر استفاده می‌گردد.

Afghan Nation

چتری

بیشتر دختران از چتری در موسم گرما استفاده می‌کنند و در این میان نیز کسانی می‌باشند که چتری‌های شان با پرچم افغانستان ساخته شده است.

Afghan Nation

کمان

کمان‌هایی که دختران نیز به سر می‌زنند حالا می‌شود به رنگ پرچم افغانستان یافت کرد.

Afghan Nation

نکتایی

نکتایی هایی که به رنگ پرچم ملی مزین شده اند نیز به بازار افغانستان راه پیدا کرده است و خریداران نیز دارند.

Afghan Nation

یخن دوزی

برخی از مردان که لباس‌های افغانی می‌پوشند، یخن‌هایی که به سه رنگ پرچم افغانستان گلدوزی و یا دست دوزی شده را نیز می‌پوشند.

Afghan Nation

دستبند

استفاده از دستبند هایی که به رنگ پرچم افغانستان رنگ آمیزی شده است نیز حالا در بین پسران جوان علاقه مندان زیادی دارند.

Afghan Nation

کلید بند

یکی دیگر از وسایلی که می‌توان به رنگ پرچم افغانستان یافت کرد کلید بند ها اند.

Afghan Nation

لاکت

لاکت افغانی که رنگ و شکل آن نقشه افغانستان است علاقه مندان زیادی در بین جوانان دارد.

Afghan Nation

کیف پول

کیف پول را نیز می‌توانید به رنگ پرچم افغانستان یافت کنید.

Afghan Nation

کمربند

شما شاید فکر این را هم نتوانید که کمربند هایی به رنگ پرچم افغانستان در بازار وجود دارد که شما می‌توانید از آن استفاده کنید.

Afghan Nation

تسیبح

یکی دیگر از وسایلی که به رنگ پرچم افغانستان می‌توانید ببینید تسبیح است.

Afghan Nation

واسکت

رنگ‌های کار گرفته در این واسکت‌ها رنگ‌های پرچم افغانستان اند که مشتری را جذب خود می‌کنند.

Afghan Nation

پیاله

پیاله‌های با رنگ و یا نشان پرچم افغانستان در بازار وجود دارد.

Afghan Nation

 

نصیر فیضی همکار این گزارش بوده است.