شماری از جوانان افغان در مکانی که مناره کوچک قانون اساسی افغانستان در آغاز جاده دارالامان ساخته شده، شام امروز از تولد محمد اشرف غنی رییس‌جمهور افغانستان، به شکل متفاوتی تجلیل کردند. در این جشن تولد که کیک آن را یک کودک افغان قطع کرد و روی آن پایه‌ای برقی طراحی شده و به زبان انگلیسی نوشته شده بود که آقای رییس جمهور تولدتان مبارک، عدد 67 نیز با الکین نوشته شده بود. خبرنامه روایت تصویری از این جشن تولد رییس‌جمهور افغانستان داشته است.

Ghani's birthay celebration (1)

Ghani's birthay celebration (2)

Ghani's birthay celebration (3)

Ghani's birthay celebration (4)

Ghani's birthay celebration (5)

Ghani's birthay celebration (6)

Ghani's birthay celebration (7)

Ghani's birthay celebration (8)

Ghani's birthay celebration (9)

Ghani's birthay celebration (10)

مختار پدرام هم‌کار این گزارش بوده است.