زندگی

روایت جریان زندگی افغانی


سکوی سخن تد (TED)؛ ۶ سخن‌ران افغان در روایت جهانیِ افغانستان
۱۶ / دلو ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
تصاویری که جهان را تکان داد (۷)
۱۴ / دلو ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
بیمه در افغانستان؛ خدمات حیاتی اما ناشناخته
۱۳ / دلو ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
آسیب اجتماعی فزاینده؛ طلاق آغاز دشواری‌های سنگین برای زنان در افغانستان
۱۱ / دلو ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
جهان ما؛ ۱۱ تصویر ماندگار از تظاهرات ضد ترامپ تا پلاسکوی تهران
۱۰ / دلو ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
ناکامی در محو سراسری؛ نهادهای بهداشتی از کاهش ویروس پولیو در افغانستان خبر می‌دهند
۱۰ / دلو ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
الگویی از ظهور نسل جدید زن افغانستان؛ شهرزاد اکبر در سفری از جوزجان تا جامعه باز
۸ / دلو ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
محافظ خاص رییس‌جمهور آمریکا چهار دست دارد
۷ / دلو ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب