ویدیو

در خبرگزاری خبرنامه آخرین عکس و فیلم ها را درباره شرایط سیاسی, اقتصادی,نظامی و زندگی کشور افغانستان و جهان را ببینید …