شهرزاد اکبر |
آرشیف نویسنده رئیس بنیاد جامعه باز افغانستان

شهرزاد اکبر
رئیس بنیاد جامعه باز افغانستان

شهرزاد اکبر رییس بنیاد جامعه باز افغانستان است. او قبلا در شرکت مشورتی قره در کابل سهام‌دار و مسوول تطبیق برنامه‌ها بود. شهرزاد لیسانس خود را در رشته مردم شناسی از کالج اسمت در ایالات متحده امریکا اخذ نموده است و در رشته مطالعات توسعه از دانشگاه اکسفورد انگلستان ماستری دارد. شهرزاد در چند سال گذشته برای سازمان‌های مختلف ملی و بین‌المللی کار کرده است. او در سال 2007 در تدویر جرگه امن سهم گرفت و قبل از آن در بخش دری بی‌بی‌سی افغانستان خبرنگار بود. شهرزاد همچنان مدتی به عنوان مشاور ارشد در نهاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) بود.