پس از اظهارات عمران خان افغانستان مستثار سفارت پاکستان را احضار کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان از احضار مستشار سفارت پاکستان در اعتراض به گفته های اخیر نخست وزیر این کشور خبر داده است.

صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان در صحفه توییتری خویش نگاشته که افغانستان یک بار دیگر با احضار مستشار سفارت پاکستان، به گفته های عمران خان نخست وزیر پاکستان اعتراض نموده است.

آقای احمدی در ادامه تاکید کرده که “افغانستان سخنان اخیر آقای عمران خان را مداخله آشکار در امور داخلی خودش دانسته، گفته های نخست وزیر پاکستان را برگشت به موضع پیشین او می داند، و خواهان وضاحت از سوی دولت پاکستان است.”

روز  گذشته عمران خان نخست وزیر پاکستان در یک جلسه مردمی گفته بود که تشکیل یک حکومت بی‌طرف را که در افغانستان انتخابات را انجام بدهد و صلح را تأمین کند، مناسب می‌داند.

17 / حمل 1398
#