سگ آموزش دیده، اینگونه از صاحبش دفاع می‌کند

ویدئو

خبرنامه
ویدئو

۵ / اسد ۱۳۹۶ | ۰ دیدگاه