مهندسی جالب، پل‌های متحرک که با کمی چرخیدن راه را برای عبور قایق‌ها و کشتی‌ها نیز باز می‌کند

ویدئو

خبرنامه
ویدئو

۱۲ / سرطان ۱۳۹۶ | ۰ دیدگاه