چهارشنبه خونین؛ حدود ۵۰۰ تن غیرنظامیان افغان در این انفجار کشته و زخمی شدند

ویدئو

خبرنامه
ویدئو

۱۰ / جوزا ۱۳۹۶ | ۰ دیدگاه