وسیله نقلیه‌ی دو کاره؛ این وسیله در روزهای بارانی کابل به شدت مورد نیاز است

ویدئو

خبرنامه
ویدئو

۲۱ / ثور ۱۳۹۶ | ۰ دیدگاه