وزارت معارف اعلام کرده که قرارداد اعمار و ترمیم چهار مکتب به ارزش 5 میلیون و 436 هزار دالر امریکایی را با سه موسسه ساختمانی به امضا رسانده است.
این وزارت امروز شنبه(16 سنبله) در یک خبرنامه گفته است، این قراردادها از سوی محمد ابراهیم شینواری، معین تعلیمات عمومی و سرپرست وزارت معارف با نمایندگان مؤسسه‌های ساختمانی PWCc، MSCC و NSCC به امضا رسیده است.

MOE
گفتنی است هزینه اعمار و ترمیم این مکاتب از سوی کشور آلمان پرداخت می‌شود.
هولگر ترنک، رییس مؤسسه دفتر توسعه منطقه‌ای آلمان(RIDF) در کابل در مراسم امضای این قراردادها، ضمن قدرانی از فعالیت‌های وزارت معارف، خاطرنشان کرده است، یکی از اهداف اساسی جامعه جهانی و حکومت افغانستان دسترسی تمام کودکان واجد شرایط به آموزش و پرورش است و آلمان آماده هر نوع همکاری با وزارت معارف افغانستان است.