محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور افغانستان می‌گوید از ناظرین بین‌المللی و شورای همکاری‌های شانگهای دعوت کرده انتخابات افغانستان را نظارت کنند.

photo_2019-06-15_15-47-11

آقای غنی روز گذشته(جمعه، 24 جوزا) در نوزدهمین اجلاس سران سازمان همکاری‌های شانگهای در شهر بیشکک، پایتخت قرقیزستان گفت: برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 6 میزان 1398 تمرکز روی صلح، تطبیق برنامه خودکفایی، سرمایه‌گذاری بر اتصال منطقه‌ای و تجدید همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌‎المللی، اقداماتی خواهد بود که در افغانستان اتخاذ خواهد شد.

رییس جمهور تاکید کرده است که “تعهد و اختیار ما در راستای دستیابی به صلح با طالبان برخاسته از قطعنامه لویه جرگه مشورتی صلح  که از ۲۹ اپریل الی ۲ می برگزار گردید، می‌باشد.”

او خاطرنشان کرده که برای اثبات حرکت به سوی خودکفایی افغانستان، عواید خود را به ۹۰ درصد افزایش داده و انتظار می‌رود تنها امسال در بخش امنیتی یک میلیارد دالر صرفه‌جویی شود.

رییس جمهور غنی اضافه کرده که روند مبدل‌شدن افغانستان به چهارراه انرژی و دهلیز ترانسپورتی بین آسیای میانه، آسیای جنوبی، ایران و خلیج در حال تحقق یافتن است.

وی مواد مخدر، تروریزم و جنگ را تهدید کننده رفاه و امنیت کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری‌های شانگهای خوانده، تاکید کرد که هر حکومت باید در زمینه تحلیل و اقدامات علیه گسترش این پدیده همکاری کند.

آقای غنی خاطرنشان کرده که دست یافتن به یک موافقت‌نامه صلح با طالبان می‌تواند به مثابه یک مؤلفه کلیدی برای کاهش خشونت عمل کند و نیز پیشرفت در خصوص صلح نیازمند اجماع منطقه‌ای و دانستن وابستگی‌‌های طالبان با حامیان‌شان است.

به گفته او، تجربه بین‌المللی نشان داده که همسایگان کشورهای درگیر جنگ، بزرگترین مستفیدین اقتصادی در زمان صلح خواهند بود، از این جهت پیشنهاد می‌کند که یک کارگروه منطقه‌ای با گروه شانگهایی کار کند تا برنامه‌ها و پروژه‌های موفق و سودمند را در راستای اتصال منطقه‌ای و کاهش فقر شکل دهد.