مقامات امنیتی از آزادسازی یک کودک ربوده شده از چنگ ربایندگان در ولایت فاریاب خبر داده اند.

وزارت داخله گفته که این کودک ٩ روز قبل از سوی افراد ناشناس از روستای تکلی خانه ناحیه سوم شهرمیمنه ربوده شده بود.

police

وزارت داخله افزوده که پولیس مبارزه با تروریزم فرماندهی پولیس ولایت فاریاب در عملیاتی شب گذشته از روستای تاتار خانه ناحیه دوم شهر میمنه این کودک را آزاد کرده است.

دو تن به ظن دست داشتن در این موضوع بازداشت شده است.