در نشست شورای امنیت ملی به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور هدایت داده شده است تا به منظور تامین امنیت در ولایت ارزگان اقدام نمایند.

anf

همچنین در این نشست گفته شده است، که باید هرچه زودتر به خانواده‌های که براثر جنگ طالبان از مناطق خاص ارزگان آوارده شده اند کمک رسانی شود.

نشست شورای امنیتی امروز پنج شنبه (10 عقرب) در رابطه به وضعیت امنیتی ولایت ارزگان و سرپل دایر شده بود.